Glamour Brasil

Photography Soraya & Rodrigo

MUAH Leo Pereira

Styling Gema Martin & Javier Lozoya

Retouch GN retouch

Model Pavla Pop – Uno